Новинки

Астрономията превзема роля в борбата с рака

Нови изследвания в астрономията откриват нови пътища в борбата с рака

микросредата на солидни тумори

В революционен научен пробив, публикуван в престижното списание „Нейчър къмюникейшънс“, се разкрива потенциалът на астрономията в борбата с рака.

Изследователски екип, ръководен от д-р Анна Тригос и Юйчжоу Фън в Центъра за ракови заболявания „Питър Маккалъм“, използва техники, разработени за астрономията и екологията, за изследване на микросредата на солидни тумори.

През последните три години, те изследват туморни проби от пациенти с рак на простатата, дебелото черво и гърдата. Чрез иновативни методи, вдъхновени от астрономията, екипът успешно идентифицира нови подтипове на рака, свързани с преживяемостта на пациентите, и предвещава вероятността от развитие на метастази.

Резултатите от това изследване възбуждат интереса на онколози, патолози и имунолози по света.

Стремежът да се определи най-ефективното лечение за всеки конкретен пациент е постоянно предизвикателство в областта на онкологията.

Д-р Тригос обяснява, че докато се разработват много нови методи за лечение, е от съществено значение да се определи кои от тях са най-подходящи за отделния пациент.

Тази иновативна научна работа цели да предостави лекарите с по-добра прецизност при прогнозирането на ефективността на лечението, като разглежда туморите като космически обекти – анализира разположението на милиони клетки в тях, подобно на звездите във Вселената.

Туморите са сложни структури, състоящи се от различни видове клетки, включително имунни клетки, фибробласти и ендотелни клетки.

Проучването открива наличието на специфични модели или „екосистеми“ в разположението на клетките в тумора, сходни със съзвездията в нашата Вселена.

Използвайки компютърен инструментариум с името SPIAT (Spatial Image Analysis of Tissues – Пространствен анализ на изображения на тъкани), изследователите са в състояние да извличат и количествено да определят тези модели.

Тази революционна методика вече се използва в клинични изпитвания, като се тестват нови лечебни подходи и реакцията на пациентите към тях. Екипът вярва, че разположението и взаимодействието на различните видове клетки в тумора имат ключово значение за предсказване на растежа на рака и ефективността на лечението.

Това откритие представлява промишлено важна възможност за измерване на моделите и тяхната свързаност с резултатите за пациентите.

Изследванията в областта на астрономията продължават да променят нашия начин на мислене и отварят нови хоризонти в различни научни дисциплини.

Възможността да използваме астрономически методи и инструменти за борбата с рака представлява невероятен напредък в медицината и ни въвежда в ера на персонализирано лечение и по-добри резултати за пациентите.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button